Historické pivovary H

Habartov

 
 

Pivovar Habartov ; Habersbirk
16.století – výroba ukončena 1946; 10 000 hl; SO
Posl.maj.: rodina Albertů
Habrovany

 

Pivovar Habrovany
foto lokace
1723 – asi 1910; 1 900 hl; VY
Posl.maj.: rod rytířů z Gomperzu
článek: Pivovar Habrovany >>>
Habry

 

Pivovar Habry ; Habern
Zrušen 1912; 3 000 hl; HB
posl.maj.: rod Thun-Hohenstein
Habří

 

 

 

 
 

 
 

Pivovar Habří ; Lípí
1 000 hl; CB
V 15.století zde vznikla tvrz a v ní následně pivovar. Později byl pivovar přenesen mimo objekt tvrze. V roce 1623 získal Habří cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě. Řád udržel pivovar ve svém vlastnictví až do začátku 20.století. Podélný a téměř pravoúhle zakončený objekt pivovaru sledoval pozvolně zvedající se terén. Nacházel se východně od tvrze. Od vstupu do pivovarského dvora začal objekt patrovou budovou varny se štokem, následoval přízemní pás se zahloubenou spilkou a sladovnickým humnem. Při varně býval ve dvoře komín, vztyčený mimo vlastní objekt. Za sladovnou se nacházely ve svahu sklepy s lednicí. Pivovar dosahoval výstavu jen asi 1 000 hl. Na konci 20.století byl objekt využíván k rekreaci zaměstnanců České televize.
Halže

 

Pivovar Halže ; Bierbrauerei Schloss Hals
Zrušen 1935; 1 000 hl; TC
Posl.maj.byl rytíř Landwehr z Wehrheimu
Haňovice

 

 

Pivovar se sladovnou Haňovice
Zrušen 1900; 1 000 hl; OL
Jáchym Zoubek z Zdětína nechal v obci kolek roku 1555 postavit pivovar. V roce 1899 ho koupil konkurenční pivovar v nedaleké Litovli a výrobu piva v Haňovicích zrušil. V roce 2002 již byly budovy zbořeny, ani nebylo známo, na kterém místě pivovar stál.
článek: Kapitulní pivovar Haňovice >>>
Hanušovice

 

 

 

 

Měšťanský pivovar Hanušovice
Zrušen asi 1900; 1 000 hl; SU
Pivovar Hanušovice – Holba ; Nordmährische Brauereien Hannsdorf
foto lokace
V provozu.
článek: Pivovar Holba Hanušovice >>>
Hartenberg ; Hřebeny

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Zámecký pivovar Hartenberg ; Hřebeny
foto lokace
1603 – výroba ukončena 1947; 7 000 hl; SO
Posl.maj.: baronka F. Kopalová
Zámecký velkostatek roku 1868 přebírá například pivovar, který zavedením parostrojního provozu dosahuje varné várky 48 hektolitrů. To umožňuje roční výstav vysoko nad 5000 hl, roku 1875 je roční výroba již 8 948 hl, v roce 1864 11 088 hl, 1897 15024 hl, roku 1900 20 947 hl, největší výstav v dějinách pivovaru ve varném roku 1900-1901 je 22 480 hl.
Velký význam pro distribuci piva do širokého okolí mělo postavení železnice ze Sokolova do Kraslic v roce 1876. Stanice Hřebeny měla na nádraží sklad s rampou a odstavnou kolejí. Vrchnost na Hartenbergu roku 1893 reaguje na vyšší poptávku další rozsáhlou modernizací pivovaru. To mělo vliv zpětně na potřebu skladování a nakládky na nádraží, a proto roku 1902 je přestavěn a zvětšen nádražní sklad. Do roku 1904 jsou běžné smíšené vlaky, pak již jen osobní a náklady oddělené.
Pivovar a dožívající lihovar měly i negativní ekologický dopad na do té doby prosperující chov pstruhů. Parní pohon byl nahrazen vodní elektrárnou pod hrází rybníka, který v té době sloužil již chovu kaprů. Na panství Hartenberg mimo výrobu piva (pivovar byl založen kolem roku 1603) běží např. i výroba korkových zátek, kromě sudů je totiž stále oblíbenější pivo lahvové. Sběratelsky ceněny jsou jak patentní láhve s porcelánovým uzávěrem s reliéfním označením pivovaru, tak později i etikety a papírové tácky s motivem zámku.
K Hartenbergu patřil v 16.stol. velký železný hamr, tehdy moderní velký pivovar s vlastní sladovnou a výsadní krčmou. Pivovar, se sklepy tesanými do skály. Jeho značka se vyvážela do všech světadílů a získala hlavní cenu například na světové výstavě v Paříži v roce 1900 nebo v Londýně 1914.
Pivovar byl znárodněn zestátněním Vyhláškou ministra průmyslu ze dne 27. 12. 1945. Na základě § 1, odst. 4 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, čís. 100 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků.
Hauenštejn

 

Při hradu byl pivovar, sladovna, mlýn a pila. Budova sladovny je posledním pozůstatkem hradního pivovaru, který byl zřejmě již koncem 19.století odbourán a na jehož místě vznikla terasa ohrazená zdí s romantickým cimbuřím. KV
Havlíčkův Brod

 

 

 

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod ; Pravovárečné měšťanstvo v Havlíčkově Brodě
foto lokace etikety
V provozu.
článek: Pivovar Havlíčkův Brod >>>
článek: Náhled do historie pivovarnictví v Havlíčkově Brodě >>>
Havlíčkova Borová

 

Pivovar Havlíčkova Borová
foto lokace
1720 – 1932; 1 000 hl; HB
Posl.maj.: V. Dvořák
Hazlov ; Haslau

 

Již v roce 1553 byl založen nejstarší pivovar v celé oblasti. Zrušen před rokem 1900. Posl.maj.: rod Wilhelmů z Helmfeldu. CHE
Hejlov

 

Pivovar Hejlov
Zrušen asi 1890; 1 500 hl; TA
Posl.maj.: Obecní pivovar v Táboře
Heřmanovy Sejfy (Rudnik)

 

Pivovar Heřmanovy Sejfy ; Hermannseifen, Rudnik
foto lokace etikety
1813 – 1951; 25 000 hl; TU
Posl.maj.: Josef Kluge; 1948-1951 Hradecké pivovary n.p.
Heřmanův Městec

 

Pivovar hraběte Kinského Heřmanův Městec
1 500 hl; CR
Pivovar ukončil vaření v roce 1872. Teprve po zbourání hostince U Černého orla ze strany Velkého náměstí a Vodákova stavení s pivovarem na straně druhé byla v roce 1876 započata nová velká přestavba zámku, jenž už byl v držení Kinských. V obci (v domě č. 177 na nám. Míru) byl do poloviny 20. století velkosklad pardubického piva.
Hlavňovice

 

Pivovar Hlavňovice
Zrušen 1875; 100 hl; KT
Posl.maj.: Konstantin Jarolím
Hlinice u Tábora

 

Příměstská část Hlinice patří mezi vzdálenější části Tábora.
Soupis poddaných dle víry z roku 1651 zde uvádí jen 7 obyvatel nad 11 let. Ostatní grunty byly pusté. Jozue Kořenský v tom roce uvádí u Hlinice jeden pustý pivovar a mlýn o jednom kole.
Hlinsko

 

 

Společný pivovar v Hlinsku, akciová společnost, Hlinsko v Čechách
foto lokace etikety
V provozu.
článek: Pivovar Hlinsko >>>
Hlubočany

 

Pivovar Hlubočany ; Hobitschau
Zrušen asi 1880; VY
Posl.maj. rod von Herring
Hluboká nad Vltavou

  

 

  

 

 

 

 

 

Schwarzenberský pivovar Hluboká nad Vltavou ; Frauenberg
foto
Zrušen 1905; 15 000 hl
Kolem roku 1500 nechal Vilém z Pernštejna zřídit v Podhradí pivovar, v němž se později vařilo až 120 várek světlého piva ročně, tedy zhruba každý třetí den. Z jedné takové várky bylo přitom možno naplnit na třicet pivních sudů, které mimochodem vyráběla vlastní bednárna. Před koncem 16. století vynášel provoz pivovaru ročně na 658 kop a 35 grošů. Navíc bylo možno rozvážet mláto a pomyje do okolních dvorů a krmit s nimi vepře. Když došlo v sedmdesátých letech 19. století k výstavbě rozsáhlého schwarzenberského pivovaru v Protivíně a ten začal značně prosperovat, ukázalo se další provozování podhradského pivovaru jako neperspektivní. V roce 1882 byl proto zrušen a jeho opuštěným budovám se dostalo nejrůznějšího využití. Tak se například v bývalé lednici usadila schwarzenberská kancelář zařizovací a od roku 1921
měšťanská škola, v bývalé sladovně se sušily šišky lesních stromů za účelem získání semen. Po roce 1910, kdy zde byly upraveny stáje pro 26 párů koní, se někdejšímu pivovaru začalo říkat též „pivovarský dvůr“. V zadní části zrušeného pivovaru postavili místní sokolové v letech 1925 až 1926 objekt sokolovny. Značná část jeho budov stojí dosud v sousedství sokolovny.
Hluboš

 

Pivovar Hluboš
Zrušen 1890; 2 000 hl; PB
Posl.maj.: kníže Oettingen-Wallerstein
Hlučín

  

 

  

 

 

 

 

 

Panský pivovar Hlučín
Panský pivovar byl v blízkosti zámku a vyhořel v 18. století. zdroj: Jan Gromnica (Muzeum Hlučínska) OP
Městský pivovar Hlučín ; Stadtbrauerei Gebrüder Gotzmann KG Hultschin
foto lokace
Roku 1535 – zmínka o vaření a čepování piva. – WANDERBURG, UDO: Historie města Hlučína, s. 102.
V roce 1725 vystavěn nový městský pivovar a sladovna – WANDERBURG, UDO: Historie města Hlučína, s. 103.
V roce 1830 byl postaven městský pivovar (nyní Pivovar Avar). WANDERBURG, UDO: Historie města Hlučína II, s. 63.
článek: Pivovar Avar Hlučín >>>
Hluchov

 

Panský pivovar Hluchov
Zrušen 1550 – 1890; PO
Posl.maj.: Drahanovský cukrovar a.s.
Hluk

 

Pivovar Hluk
Zrušen kolem 1900; UH
Posl.maj.: rod Lichtensteinů
Hnojník

 

Pivovar Hnojník
Zrušen před 1900; FM
Posl.maj.: Jan Bees z Chrastiny
Hodice

 

V 16 století se Hodické panství sloučilo s Třešťským, zanikl pivovar, mlýny i pila, a později i Hodická tvrz. JI
Hodkov

 

V Hodkově se traduje, že v místech, kde se říká U Havlíků, býval pivovar. Ze sklepů bývalého pivovaru prý vede tajná podzemní chodba směřující k Hubovu. TA
Hodkovice nad Mohelkou

  

 

  

 

 

 

Svobodův pivovar Hodkovice nad Mohelkou ; Liebenau
foto lokace
1899 – 1926; 5 000 hl; LB
Posl.maj.: P.Svobodová
Panský pivovar
foto lokace
1540 – 1908
Zakoupen rodinou Svobodů a uzavřen.
Hodonice

  

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

Panský pivovar Hodonice ; Hödnitz
foto lokace
20 000 hl; ZN
V roce 1895 odkoupil velkoprůmyslník Adolf Spitzer ze Znojma celé zařízení továrny a zřídil zde parní pivovar a sladovnu, podle nejnovějšího stavu tehdejší techniky, včetně generátorů na výrobu elektrického proudu k osvětlení a provozu chladicího zařízení, a výrobě ledu. Také výroba piva byla znovu zahájena pod vedením sládka Řehulky.
Dne 15. května 1897 se uskutečněn první výstav piva, vyrobeného v nově založeném „Johannisově pivovaru“. Navzdory nejpečlivějším přípravám a opatřením, nepřinesla výroba piva kvůli příliš nízkému odbytu, očekávaný hospodářský úspěch. Přesto byla výroba piva po třech letech znovu obnovena. Po neúspěchu s výrobou piva Spitzer továrnu opět prodal.
Po výměně majitele, si nechal nový majitel Dr.Fischl, velkostatkář v Jaispitzu, se svým společníkem baronem z Offenheimu, provést rozbor piva u jednoho z mnichovských pivních chemiků. Výsledek rozboru sice oznamoval, že Johannisův pramen dodává vynikající pitnou vodu, ale tato voda kvůli svému obsahu minerálních látek, není vhodná pro vaření piva. Poté byla továrna přestavěna na sladovnu pro výrobu sladu. Ječmen, který byl vypěstován, byl vynikající kvality, a proto byl nejlépe vhodný pro výrobu sladu.
Klášterní pivovar Hodonice
foto lokace
zrušen asi 1870
K roku 1348 je v kronice obce uvedeno, že část majetku v Hodonicích koupil klášter Klarisek ze Znojma. V zahradě s Jánským pramenem, byla roku 1722, Klášterem Svaté Kláry zřízen pivovar. K dispozici byla bohatě tekoucí a čistá pitná voda, chmel byl sklízen v klimaticky příznivém Brűhlu, a ječmen byl pěstován na polích, takže všechny předpoklady pro výrobu piva byly splněny. Největším a nejvýznamnějším hospodářským podnikem v Hödnitzu byla sladovna. Ta byla založena v roce 1722 jako pivovar kláštera Svaté Kláry.
Poněvadž se pro výrobu piva a sladu spotřebuje velké množství vody, bylo toto zařízení postaveno přímo v zahradě kláštera, vedle hojně prýštícího Johannisova pramene. Pivovar byl brzy předán do soukromých rukou, nepodařilo se zjistit, komu byl pivovar prodán či propachtován (pronajat). Ani později nebyl nalezen žádný důkaz o tom, komu bylo zařízení továrny, po zrušení Kláštera Svaté Kláry v roce 1782, c.k. Komorou pro správu zboží, prodáno.
Jisté je jen to, že se zde do roku 1870 vařilo pivo. Po zastavení pivovarských provozů, byla část budovy do roku 1885, využívána jako hospoda, a je pravděpodobné, že tuto hospodu vedl hostinský Franz Fried, který si později sám založil vlastní hospodu „U zlatého pstruha“. Do roku 1895 byla budova využívána jako letní byt.
Hodonín

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 
 

Měšťanský pivovar ; Pivovar Ehrenhaft a spol. Hodonín
foto lokace
1228 – 1910; 25 000 hl
Naproti vlakového nádraží, kde dnes stojí hotel Grand, postavil na místě bývalého starého pivovaru vídeňský podnikatel I. A. Mauthner provoz, ve kterém od 13. dubna 1851 začala pracovat „chemická“ továrna na slad a líh. Sladovna zabírala relativně velkou plochu zhruba mezi ulicemi Náměstí 17. listopadu, Wilsonova, Svatopluka Čecha a Dvořákova. Naproti východu z nádraží stála na čelní římse sladovny socha sv. Marka, která byla po zbourání sladovny umístěná na hřbitově. Se sladovnou je spojena i existence prvního hodonínského firemního vodovodu. Brzo po uvedení sladovny do provozu se ukázalo, že tovární studna v areálu závodu pro provoz nestačí a firma byla nucena postavit si na užitkovou vodu z řeky Moravy vlastní vodovod. U Moravy na rohu dnešní ulice Legionářů a ulice Milíčovy byla vybudována firemní vodárna, od které vedlo potrubí přes náměstí na dnešní Národní třídu a tudy až nahoru ke sladovně. Práce na vodovodu byly zahájeny v listopadu 1865, byly dokončeny v lednu 1866 a vodovod stál 30.000 zlatých rýnských českých.
Sladovna byl opravdu velký komplex, který vyplňoval celý prostor před nádražím směrem dolů do města, přičemž spodní strana areálu sladovny zasahovala až pod nynější ulici Dvořákovu. Po první světové válce byla výroba sladu v Mauthnerově sladovně firmou zastavena a sešlé tovární budovy koupila v roce 1928 hodonínská obec. Je zřejmé, že devastace budov byla opravdu v pokročilém stavu, obci nezbylo nic jiného, než je zbourat a parcely pak rozprodat pro novou zástavbu. Rovněž vodárna sladovny u Moravy byla po roce 1928 převzata obcí, voda byla používána pro účely hasičské, k odběru vody do auta k postřikování ulic a pro dodávku užitkové vody podnikům i soukromníkům. Také tato vodárna byla po zavedení městského vodovodu na pitnou vodu zrušena.
Panský pivovar
foto lokace
1594 – 1851
Posl.maj.: Viktor rytíř Mautner-Markhof; od r. 1851 sladovna, zrušena 1925
Podél příjezdové cesty ze Slovenska, přímo naproti pěkné stavby hodonínského zámečku, straší asi nejbizarnější torzo budov současného Hodonína. Bývalé Družstevní vinné sklepy s vymlácenými okny, polorozbořenou střechou a se stopami několikanásobných požárů. Na snímku z roku 1870 jsou za sebou vidět budovy, které sloužily k výrobě zboží spadajícího do oblasti produktů svým charakterem blízkých: pivovar, lihovar, tabáková továrna. Při zvětšení fotografie lze na pravém štítě rozeznat nápis „Brauhaus – Schank“, tedy „Pivovar – Výčep“. Pivovar, nazývaný Panský, tam byl ovšem postaven 
o mnoho let dříve, než se ukázal v objektivu autora snímku. Páni z Lipé ho tam nechali postavit v první polovině 16. století. Už v urbáři z roku 1600 je konstatováno: „V pivovaru se vaří piva na výstav po třiatřiceti bečkách a odbyt piva je dobrý.“ Údajně v té době pivovar v Hodoníně ročně prodal více než 500 000 litrů piva. Vaření piva tedy patřilo vzhledem k ziskům k činnostem, kterým panstvo věnovalo pozornost. Pivovary patřily mezi důležité budovy. Když se vdova po posledním Žampachovi, Janu Burianovi, Anna Helena Žampachová provdala za hraběte Fridricha 
z Oppersdorfu, byly listinou
z 28. září 1651 upraveny hodonínským poddaným povinnosti roboty a mezi mimořádnými robotami byly vyjmenovány i oprava zámku, pivovaru, mlýna, dvorů a stavů. K výrobě piva se používal chmel i ječmen vypěstovaný na hodonínském panství. 
O tom, že se na Slovácku chmel kdysi pěstoval, svědčí i název polní trati (zemědělský pozemkový celek, který mívá vlastní „pomístní“ jméno) „Chmelnice“, která ležela přibližně mezi dnešní Bažantnicí a současnou výrobnou sýrů TPK. Později tam pěstování chmele zaniklo a dovážel se chmel český. Tak jako ve všem, roky nebyly vždy stejné, o více než dvě stě let později, v roce 1842, byl výstav piva mnohem menší. Popis města z té doby uvádí: „1 pivovar s 1 panví, který vyráběl ročně 500 věder (1 vědro = 51,62 l, tedy cca 26.000 l), k čemuž spotřeboval 2500 měřic ječmene, 12 centýřů chmele, 200 sáhů dřeva a zaměstnával 3 dělníky.“ Nakonec došlo až ke zrušení pivovaru, ale že se tam snad vařilo v minulosti více druhů kvalitních piv, se zmínil Vladimír Novák v Zrnkách a zrníčkách: „Zanikl brzo po roku 1905. Tím zaniklo také oblíbené hodonské pivo výčepní, s ním zmizel z hospod také hodonský ležák, březňák, granát a přestala se vyrábět i zvláštní specialita města Hodonína – pivo Markovo, které se vyrábělo z výběrového sladu, odebíraného pivovarem z hodonské sladovny.“ V části areálu bývalého lihovaru byl v letech 1957 – 1960 postaven Kulturní dům EHO, zbylý prostor spravovaly Družstevní vinné sklepy v Hodoníně, založené v roce 1954. (autor: Antonín Kučera; zdroj: hodoninsky.denik.cz)
Hojsova Stráž

  

 

  

 

Pivovar Hojsova Stráž
foto lokace
1850 – 1946; 4 000 hl; KT
Späth Bräu; Bezmála sto let přinášel místu hospodářský prospěch pivovar zřízený roku 1850 při dvoře Huishanslhof čp. 41, pracující do roku 1946. Nájemcem a provozovatelem tu byl dlouhou dobu sládek Josef Spath, který se rovněž zasloužil o zřízení pošty v dnešní Hojsově Stráži roku 1868.
Holany

 

Pivovar Holany
CL
Holčovice

 

Pivovar Holčovice ; Hillersdorf
Zrušen asi 1900; 500 hl; BR
Posl.maj.: hrabě Ares
Holešov

  

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

Pivovar a sladovna v Holešově, provozované firmou Družstevní pivovar a sladovna v Holešově ; Parostrojní pivovar v Holešově
foto lokace etikety
zrušen 1961; 10 000 hl; KM
V letech 1689 – 1690 nechal postavit Jan Kryštof z Rottalu pivovar se sladovnou v dnešní Masarykově ulici (je zde dodnes). Dle inventáře zhotoveného po smrti Jana Zikmunda hr. Rottala roku 1718, kde se psalo o hol. panství, měl pivovar ročně 70–85 várek. V roce 1882 je zmiňován mezi průmyslovými závody pivovar Excel p. hrabě Vrbna v Žopské ulici č. 147. V novodobé historii, od roku 1910, byli nájemci pivovaru společníci Kovář – Trnka – Vodička (Parostrojní pivovar v Holešově). Vyráběli 12° Březňák a 16° Kozel. Od roku 1933 měla pivovar v nájmu omlazená firma Alois Trnka a spol. (Alois Trnka, ing. Eduard Prusenovský, ing. František Zaorálek). Roční kapacita výroby byla 20 000 hl piva a 100 vagónů sladu. Vyrábělo se 10° výčepní pivo a 12° ležák v sudech i lahvích. Pivovar zaměstnával až 35 pracovníků. Po smrti Rudolfa Wrbny koupil podíly od dědiců dr. Josef Vrána a pivovar dále pronajal dosavadním nájemcům. V období války (1. 7. 1942) byl pivovar Němci zrušen a některé zařízení odvezeno. Po osvobození bylo ustanoveno Družstvo pivovaru a sladovny v Holešově (předseda František Stojan). Byli v něm zastoupeni nájemci, zemědělci, odběratelé i zaměstnanci. Ředitelem závodu byl ing. Eduard Prusenovský. Pivovar byl vystaven nákladem 6 miliónů Kčs. Bývalí nájemci, nyní členové Družstva, vložili své zařízení.
V roce 1948 byl pivovar znárodněn Vyhláškou ministryně výživy ze dne 18. 12. 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském. Podle § 1, odst. 3 zákona ze dne 28. 4. 1948, č. 115 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském. V letech 1948 – 1952 byl součástí podniku Slovácké pivovary n.p., následně v letech 1953 – 1955 patřil pod Valašské pivovary n.p. Po zřízení krajského podniku byl začleněn do Jihomoravských pivovarů n.p. jako provozovna závodu Kroměříž.
Poslední pivo se v Holešovském pivovaru vařilo v roce 1961, pak pokračovala jen výroba sladu a to do roku 1973. Zbytek zařízení leželo ladem, pokud nebylo odvozeno jinam. Po úplném zavření pivovaru byly budovy využívány i jako sklady spotřebním družstvem Jednota.
V roce 2002 byly budovy zachovány. V části byla provozována restaurace s názvem Na starém pivovaru, ostatní budovy objektu byly neudržované. Dne 4.4. 2007 proběhla dražba souboru nemovitostí pivovaru. V objektu fungovala hospoda a kanceláře, ostatní prostory byly prázdné a nevyužívané. V areálu byly rovněž sklady a dílny.
V roce 2019 probíhala rekonstrukce celého areálu.
článek: Osudy zaniklých pivovarů – Holešov >>>
Holovousy

 

Pivovar Holovousy
Zrušen asi 1890; 700 hl; JC
Posl.maj.: svobodný pán z Vlkanova
Hora Svaté Kateřiny

 

Měšťanský pivovar Hora Svaté Kateřiny ; Katharinaberg
Zrušen asi 1895; 1 000 hl; MO
K datu 4.7.1576 se váže první připomínka sladovny a k 5.říjnu 1622 je zmiňován pivovar.
článek: Pivovary na Litvínovsku IV. >>>
Hora Svatého Šebestiána

 

Měšťanský pivovar Hora Svatého Šebestiána ; Bastianberg ; Sebastianberg
Výroba ukončena 1914; 1 000 hl; CV
Horažďovice

  

 

  

 

 

 

 

 

Měšťanský pivovar Horažďovice ; Obecní pivovar ; Horaschdowitz ; Horazdiowitz
1683 – 1907; 800 hl; PJ
Ve dvoře u městského pivovaru byla kašna, pouze jednoduchá nádrž, jež sloužila jako zásobárna vody pro pivovar.
V roce 1929 byl však pivovar zrušen, a tím zanikla i kašna.
Zámecký pivovar hraběte Kinského Horažďovice
foto lokace
Výroba ukončena v roce 1946; 10 000 hl
Objekt byl vybudován v roce 1869 jako „zámecký pivovar“ na místě bývalého hradního příkopu. V posledních padesáti letech využíván jako sklad. Od roku 2000 byl nevyužívaný a chátral. Jednalo se o průmyslový komplex budov s autentickými stavebními detaily. V roce 2007 se objevily snahy o záchranu pivovaru.
článek: Panský pivovar v Horažďovicích >>>
Horka

 

Pivovar Horka
foto lokace
Zrušen asi 1900; 400 hl; KH
Posl.maj.: Kamil rytíř Stangler
Horky nad Jizerou

 

 

Pivovar Horky nad Jizerou
foto lokace
Zrušen 1928; 5 000 hl; MB
Posl.maj.: rod Nostic-Rieneck; Pivovar v Horkách nad Jizerou, jehož počátky spadají do 16. století, dosahoval ve svém vrcholném období na konci 19.století solidního výstavu kolem 7000 hl piva ročně. Z ekonomických důvodů však zanikl v roce 1927, kdy již několik let byl svěřen do nájmu pivovarským odborníkům.
Horní Benešov

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Měšťanský pivovar Horní Benešov
foto lokace
Zrušen 1913; 3 000 hl; BR
Již v zakládací listině města Horní Benešov z roku 1253 se uvádí, že měšťanům náleží právo várečné. Ve městě bylo celkem 52 a později 54 domů s tímto právem, které garantovalo, že měšťané mohou pivo nejen vařit, ale ve stanovené době jej i prodávat.
V Horním Benešově bývaly dva pivovary. Městský pivovar byl umístěn v několika budovách na Krnovské ulici, z nichž do dnešních dnů zůstala zachována pouze jedna. V podzemí této budovy se nacházela vydatná studna s kvalitní vodou a po zavření pivovaru zde sídlila sodovkárna. Pivovar byl v provozu zřejmě do roku 1937, poté bylo v největším z objektů zřízeno městské kino. V padesátých letech byl zbourán domek u pivovaru, který využíval nájemce Benedikt Kohn. Objekt Městského kina byl zdemolován v šedesátých letech. Druhý pivovar stál v blízkosti dolů v lokalitě zvané „Ve štolách“. Tento pivovar však zcela zanikl a není ho již možné identifikovat. V Horním Benešově byl mimo pivovaru také lihovar, závod na výrobu likérů a ovocných šťáv, pekl se perník. (zdroj: www.technicke-pamatky.cz)
Měšťanský pivovar byl zrušen roku 1913. V roce 2003 byste zde nalezli polorozbořenou kamennou zeď a přízemní dům s nápisem sauna. „To je vše, co zbylo z benešovského pivovaru, kde byl sládkem Benedikt Kohn, pradědeček amerického senátora Kerryho,“ ukazuje starosta ke zbytkům pivovaru, jenž do roku 1955 sloužil alespoň jako sodovkárna. Pivovar se sladovnou provozoval od roku 1902 J. Machold. V roce 2008 zde byla vinárna.
Horní Beřkovice

  

 

  

 

 

 

 

 

Kapitulní pivovar v Horních Beřkovicích ; Parostrojní pivovar a ekonomie, akciová společnost v Horních Beřkovicích
foto lokace etikety
Posl.maj.: Kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě; vařil mj. pivo 19 % Kozel
První zpráva o pivovaru v zemědělské obci v Polabí pochází z urbáře z přelomu 16.a 17.století, ale předpokládá se, že byl založen již několik desetiletí předtím. Hornobeřkovické panství vlastnilo mnoho různých majitelů z řad šlechty. Pivovar však měl vždy jen jednoho majitele – kolegiální kapitulu vyšehradskou. v roce 1889 se stal sládkem Václav Procházka (původně sládkoval v ostravských Radvanicích), v roce 1891 jej vystřídal Josef Černý. Od 12.1.1897 se ve funkci sládka opět objevuje Václav Procházka, který se společně se Stanislavem Marešem stává i nájemcem podniku. Ve výrobním roce 1896-1897 měl pivovar výstav 15 800 hl. Během dalších let zůstal v nájmu jen Stanislav Mareš a to až do roku 1921. Výstav v roce 1914-1915 byl 14 630 hl. Od roku 1921 pronajala vyšehradská kapitula pivovar akciové společnosti, která v něm hospodařila až do uzavření v roce 1940, poté zde byl sklad německé armády. Pivovar byl zrušen po skončení druhé světové války v letech 1945-1947. LT
Horní Blatná

 

Měšťanský pivovar Horní Blatná ; Platten
1555 – 1936; 100 hl; KV
Po zrušení sloužil jako sklad prunéřovského piva.
Horní Bludovice

 

Pouze strohé dobové zmínky o pivovaru, neupřesněno.
článek: Starec Milan: Po stopách zaniklých a existujících pivovarů severní Moravy a Slezska I. >>>
Horní Bojanovice

 

Panský pivovar
Zrušen kolem r.1900; BV
Horní Branná

 

Pivovar Horní Branná
Zrušen asi 1900; 1 000 hl; SM
Posl.maj.: kníže Harrach
Horní Bříza

 

Pivovar Horní Bříza
Zrušen 1905; 1 500 hl; PS
Posl.maj.: Jaroslav Dyk
Horní Cerekev

 

Panský pivovar Horní Cerekev ; Horní Cerekvice ; Ober Cerekwe
foto lokace
1607 – 1903; 1 000 hl; HB
Posl.maj.: Leopold kníže Hohenzollern-Sigmaringen
Horní Dlouhá Loučka

 

 

 

 

Pivovar Horní Dlouhá Loučka ; Vrchní Loučka ; Panský pivovar Loučka
foto lokace
zrušen asi 1905; 4 000 hl; OL
Posl.maj.: Řád Hoch u. Deutschmeister;
Při osídlování vesnic a městeček na sovineckém panství, zničených za česko-uherských válek, platilo, že rychtář obce mohl svobodně šenkovat pivo, které však musel odebírat z panského pivovaru v Loučce. Panský dvůr v Horní Dlouhé Loučce zajišťoval potřebné vstupy pro pivovar. Čistý zisk jen z pivovaru byl podle urbáře z roku 1582 dva tisíce zlatých ročně, v roce 1618 již čtyři tisíce zlatých. V obci byl i obecní pivovar.
Horní Dunajovice

 

Zrušen kolem 1800
Maj.: Strahovský premonstrátský klášter
Horní Dvořiště

 

Obecní pivovar Horní Dvořiště ; Oberhaid
1577 – 1902; 800 hl; CK
Horní hrad u Ostrova

 

Pivovar stával v severním paláci. Budova sladovny vpravo je posledním pozůstatkem hradního pivovaru. Na jeho místě byla v 19. století vybudována terasa ohrazená zdí s romantickým cimbuřím. KV
Horní Jelení

 

 
 

  

  

 
 

Pivovar Horní Jelení
foto lokace
1878 – 1945; 2 000 hl; PU
Posl.maj.: Vojtěch a Antonín Veselí
Areál bývalého pivovaru založen v roce 1787, funkční do roku 1945. Po 2. světové válce se celý areál stal součástí zemědělského družstva. Výroba piva byla zastavena a objekty byly využívány částečně pro bydlení a částečně pro zemědělskou výrobu. Stav objektů v roce 2021 byl uspokojivý, převážná část nosných konstrukcí bude zachována včetně historických klenbových sklepů. Projekt Obnova panského pivovaru měl za cíl obnovu a adaptaci nevyužívaného areálu bývalého panského pivovaru o rozloze 7.402 m2 na vlastní pivovar s ubytováním, restaurací, prostory pro relaxaci, vinárnou a pivnicí. Areál ani jednotlivé objekty nebyly kulturní památkou, nebyly v památkové rezervaci nebo památkové zóně; nebyl požadován stavebně historický průzkum.
Horní Kounice

 

Pivovar hraběte Dauna Horní Kounice
zrušen asi 1900; 500 hl; ZN
Horní Královice

 

Pivovar Horní Královice ; Zámecký pivovar Horní Královice ; Ober Kralowitz
Zrušen 1946; 1 000 hl; BN
Obec zanikla kvůli vodní nádrži na Želivce.
Horní Kruty

 

Pivovar Horní Kruty (Komorec) ; Kammerburg
Zrušen asi 1890; 1 000 hl; KO
Posl.maj.: kníže Khevenhüller-Metsch
Horní Libchava

 

Pivovar Horní Libchava ; Ober Liebich
Roku 1614 zde byl zámek, kostel, mlýn, ovčín, pivovar a poplužní dvůr.CL
Posl.maj.: Várečeské společenství hostinských Pihel, zaps. s.r.o. ; v roce 1926 ukončena výroba
Horní Maršov

  

 

  

 

 

 

 

 

Pivovar Horní Maršov ; Hraběcí Černínský-Morzinský pivovar
foto lokace
zrušen 1924; 2 500 hl; TU
Posl.majitelem byl rod Černínů z Chudenic
První zmínka o pivovaru v Maršově je z roku 1599. Dnes stojící pivovar vznikl kolem roku 1800. Součástí pivovaru byl tehdy jediný zdejší hotel Brauhof, který v roce 1855 hrabě Berthold Aichelburg rozšířil o velký sál pro koncerty a divadelní představení. Jeho syn Alfons v roce 1879 dokončil modernizaci pivovaru. Svého vrcholu dosáhl pivovar za Černín-Morzinů, kdy v roce 1908 dosáhl roční výstav 5300 hl. V roce 1926 koupil pivovar i s hotelem Měšťanský pivovar v Trutnově, který zde po dvou letech výrobu ukončil a ponechal jen stáčírnu. V roce 1942 hotel a část pivovaru vyhořel.
Od požáru ve 40. letech 20. století zbytek budov chátrá. Opraveny jsou dvě obytné budovy pivovaru, které slouží svému účelu.

You may also like...