Do Prahy se po odmlce vrací soutěž domácích pivovarníků

Praha bude poprvé od roku 2012 hostit mezinárodní soutěž amatérských pivovarníků. Soutěž nazvaná Prague Homebrewing Competition [2], organizovaná a vyhodnocovaná podle pravidel mezinárodní organizace Beer Judge Certification Program (BJCP) [1], se uskuteční 8. dubna 2017 v prostorách Vinohradského Pivovaru. Přihlášky se pro aktuální ročník přijímají do tří kategorií: Český polotmavý ležák, černá IPA a Weizenbock [3].

Hodnocení piv provedou porotci certifikovaní organizací BJCP, kteří poskytnou zpětnou vazbu ke každému přihlášenému vzorku. V každé z kategorií budou vyhlášena tři nejlepší piva, jejichžtvůrci obdrží ceny od sponzorů soutěže [4], mimoto bude vyhlášeno i nejlepší pivo soutěže jako celkový vítěz. Tvůrce nejlepšího piva soutěže dostane možnost uvařit své vítězné pivo v profesionálních podmínkách jednoho ze sponzorských minipivovarů.

Celodenní akce bude dobrou příležitostí pro domácí sládky k seznámení se, výměně zkušeností, receptů a vzorků vlastní produkce; Organizátoři počítají s pokračováním akce i po vyhlášení výsledků.

Ondřej Pernica, certifikovaný porotce BJCP a jeden z organizátorů soutěže, říká: “Zájem o domácí pivovarnictví zažívá dynamický nárůst v České Republice i v celém regionu střední Evropy. Vidíme to na četných ohlasech a přihláškách do naší soutěže, které nechodí jen z domácího prostředí, ale i ze zahraničí. Návrat domovarnické soutěže do Prahy byl dlouho očekáván a doufáme, že dodržování standardů organizace BJCP přispěje k tomu, aby se z ní brzy stala přední událost svého druhu v Evropě.”

Jan Kotecký, další z organizátorů a certifikovaný porotce BJCP, dodává: “Domácí vaření piva není jenom strhujícím a kreativním koníčkem, ale působí také jako podhoubí pro profesionální řemeslné pivovary. Ty v dnešní době zažívají obrovský rozmach co do počtu. Kvalita ale bohužel nezřídka pokulhává, zejména u dnes módních zahraničních stylů. Ty rovněž zůstávají na okraji zajmu českého pivovarnického školství.”

“V této situaci plní nezanedbatelnou roli právě propracovaný systém soutěží domácích sládků, který jim díky nezbytné přípravě i zpětné vazbě pomůže lépe porozumět jak různorodým stylům, tak odpovídajícím technologickým postupům, ale i vadám, které vychutnání piva brání. Ten organizace BJCP dovedla do dokonalosti.“

Detailní informace o soutěži, včetně návodu k registraci, jsou dostupné na webu, hlavní kontaktní email pro dotazy je bjcpcr@gmail.com.

Pro další informace případně kontaktujte:

Ondřej Pernica
Certifikovaný porotce BJCP a organizátor
Email: opernica@gmail.com
Tel: 777 903 618

Vašek Vomáčko
Certifikovaný porotce BJCP a organizátor
Email: vaclav.vomacko@centrum.cz
Mobile: 774 790 036

Poznámky

[1] Cílem organizace BJCP (Beer Judge Certification Program), založené v roce 1985, je:
• Podporovat znalosti, porozumění a docenění rozmanitých stylů piva, medovin a ciderů z celého světa;
• Propagovat, certifikovat a rozvíjet dovednosti týkající se degustování, hodnocení a komunikace o pivu, medovině a cideru; a
• Vyvíjet standardizované nástroje, metody a procesy používané pro strukturované hodnocení, klasifikaci a zpětnou vazbu k hodnoceným pivům, medovinám a ciderům.

BJCP certifikuje a zařazuje pivní hodnotitele do úrovní podle jejich odbornosti na základě zkoušek a průběžného sledování. Zaštiťuje soutěže domácích sládků a poskytuje zázemí pro vzdělávání současných i budoucích hodnotitelů.

The BJCP doposud certifikovalo 10,243 hodnotitelů z celého světa. Z toho je 6,142 hodnotitelů aktivních.

[2] Více informací o události, včetně detailů k podávání přihlášek do soutěže, je k dispozici na webu soutěže a Facebooku.

[3] Přihlášená piva budou hodnocena porotci certifikovanými organizací BJCP, v souladu s aktuálními pokyny pro pivní styly, publikovanými organizací BJCP v roce 2015. Pro více informací o klasifikaci pivních stylů a o jednotlivých pivních stylech navštivte prosím stránky BJCP.

[4] Sponzorství potvrdili Hop products, Pivovar Raven, Vinohradský Pivovar, Sladovna Klusáček Kounice, Beer Academy, Recetifikační kurz Pivovarnictví a Cech domácích pivovarníků.