Do Prahy se po odmlce vrací soutěž domácích pivovarníků

Do Prahy se po odmlce vrací soutěž domácích pivovarníků

Praha bude poprvé od roku 2012 hostit mezinárodní soutěž amatérských pivovarníků. Soutěž nazvaná Prague Homebrewing Competition [2], organizovaná a vyhodnocovaná podle pravidel mezinárodní organizace Beer Judge Certification Program (BJCP) [1], se uskuteční 8. dubna 2017 v prostorách Vinohradského Pivovaru. Přihlášky se pro aktuální ročník přijímají do tří kategorií: Český polotmavý ležák, černá IPA a Weizenbock [3].

Hodnocení piv provedou porotci certifikovaní organizací BJCP, kteří poskytnou zpětnou vazbu ke každému přihlášenému vzorku. V každé z kategorií budou vyhlášena tři nejlepší piva, jejichžtvůrci obdrží ceny od sponzorů soutěže [4], mimoto bude vyhlášeno i nejlepší pivo soutěže jako celkový vítěz. Tvůrce nejlepšího piva soutěže dostane možnost uvařit své vítězné pivo v profesionálních podmínkách jednoho ze sponzorských minipivovarů.

Celodenní akce bude dobrou příležitostí pro domácí sládky k seznámení se, výměně zkušeností, receptů a vzorků vlastní produkce; Organizátoři počítají s pokračováním akce i po vyhlášení výsledků.

Ondřej Pernica, certifikovaný porotce BJCP a jeden z organizátorů soutěže, říká: “Zájem o domácí pivovarnictví zažívá dynamický nárůst v České Republice i v celém regionu střední Evropy. Vidíme to na četných ohlasech a přihláškách do naší soutěže, které nechodí jen z domácího prostředí, ale i ze zahraničí. Návrat domovarnické soutěže do Prahy byl dlouho očekáván a doufáme, že dodržování standardů organizace BJCP přispěje k tomu, aby se z ní brzy stala přední událost svého druhu v Evropě.”

Jan Kotecký, další z organizátorů a certifikovaný porotce BJCP, dodává: “Domácí vaření piva není jenom strhujícím a kreativním koníčkem, ale působí také jako podhoubí pro profesionální řemeslné pivovary. Ty v dnešní době zažívají obrovský rozmach co do počtu. Kvalita ale bohužel nezřídka pokulhává, zejména u dnes módních zahraničních stylů. Ty rovněž zůstávají na okraji zajmu českého pivovarnického školství.”

“V této situaci plní nezanedbatelnou roli právě propracovaný systém soutěží domácích sládků, který jim díky nezbytné přípravě i zpětné vazbě pomůže lépe porozumět jak různorodým stylům, tak odpovídajícím technologickým postupům, ale i vadám, které vychutnání piva brání. Ten organizace BJCP dovedla do dokonalosti.“

Detailní informace o soutěži, včetně návodu k registraci, jsou dostupné na webu, hlavní kontaktní email pro dotazy je bjcpcr@gmail.com.

Pro další informace případně kontaktujte:

Ondřej Pernica
Certifikovaný porotce BJCP a organizátor
Email: opernica@gmail.com
Tel: 777 903 618

Vašek Vomáčko
Certifikovaný porotce BJCP a organizátor
Email: vaclav.vomacko@centrum.cz
Mobile: 774 790 036

Poznámky

[1] Cílem organizace BJCP (Beer Judge Certification Program), založené v roce 1985, je:
• Podporovat znalosti, porozumění a docenění rozmanitých stylů piva, medovin a ciderů z celého světa;
• Propagovat, certifikovat a rozvíjet dovednosti týkající se degustování, hodnocení a komunikace o pivu, medovině a cideru; a
• Vyvíjet standardizované nástroje, metody a procesy používané pro strukturované hodnocení, klasifikaci a zpětnou vazbu k hodnoceným pivům, medovinám a ciderům.

BJCP certifikuje a zařazuje pivní hodnotitele do úrovní podle jejich odbornosti na základě zkoušek a průběžného sledování. Zaštiťuje soutěže domácích sládků a poskytuje zázemí pro vzdělávání současných i budoucích hodnotitelů.

The BJCP doposud certifikovalo 10,243 hodnotitelů z celého světa. Z toho je 6,142 hodnotitelů aktivních.

[2] Více informací o události, včetně detailů k podávání přihlášek do soutěže, je k dispozici na webu soutěže a Facebooku.

[3] Přihlášená piva budou hodnocena porotci certifikovanými organizací BJCP, v souladu s aktuálními pokyny pro pivní styly, publikovanými organizací BJCP v roce 2015. Pro více informací o klasifikaci pivních stylů a o jednotlivých pivních stylech navštivte prosím stránky BJCP.

[4] Sponzorství potvrdili Hop products, Pivovar Raven, Vinohradský Pivovar, Sladovna Klusáček Kounice, Beer Academy, Recetifikační kurz Pivovarnictví a Cech domácích pivovarníků.

Mohlo by se vám líbit...