Ochránce Orlických Rampušák otevřel svoji pivní náruč