Ve Znojmě představili pivovarskou raritu. Jedenáctku s přívlastkem