Pivovary investují do navýšení objemu výroby i do obnovy staršího majetku