V bývalé prádelně na Svatém Kopečku vaří pivo pojmenované po Wolkerovi