Češi začali pít dražší piva. Ležák poprvé vítězí nad desítkou