Při otevírání pevnosti se bude pít Josefovský Šancovák