Ministryně slíbila konec přehnaného sledování malých pivovarů