Americké clo se dotkne třeba i pivovarů v USA. Nemají dost hliníku na plechovky