Pivní sládek: Malá úroda na polích výrobu piva neohrozí