Pivovary B

Babice
V roce 1737 se správa augustiniánského kláštera ve Šternberku rozhodla přeložit do Babic pivovar. OL
Barchov
Pivovar velkostatku Barchov
Při zámku stával panský pivovar zrušený v roce 1898. HK
Barchůvek
Pivovar při velkostatku Barchůvek
zrušen asi 1900; 50 hl; HK
Bartošovice

 

 

Zámecký pivovar Bartošovice
zrušen asi 1880; NJ
Zámek Bartošovice má bohatou minulost. Až do konce 19. století byl jeho součástí i pivovar, do roku 1970 pak i konírna a hospodářské budovy. Majitel: Aressin-Faton
Batelov

 

 

Panský pivovar Batelov
foto lokace
zrušen 1903; 3 000 hl; JI
hrabě Blankenstein
článek: Panský pivovar Batelov >>>
Bavorov
JI
Bečov nad Teplou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Pivovar velkovévody Beauforta Bečov nad Teplou; Petschau
foto lokace
zrušen asi 1900; 1 000 hl; KV
majitelé: vévoda Alfréd Beaufort-Spontin (1837); vévoda Bedřich Beaufort-Spontin
Bývalé pivovarské sklepy na zámku  byly 13.-14.9.2003 v rámci Dnů evropského dědictví mimořádně otevřeny a zpřístupněny veřejnosti. Návštěvníci měli jedinečnou možnost navštívit tuto jindy nepřístupnou památku. Bývalé pivovarské sklepy byly dříve přístupny ze zámeckých teras jako módní grotta, tedy jeskyně. V šedesátých letech 19. století zpracoval architekt Zítek návrh na přestavbu areálu zámeckých zahrad v duchu romantismu. Barokní pivovar byl zbořen a dochovány zůstaly pouze sklepy.
Pivovarské sklepy Zámeckého pivovaru jsou pozůstatkem pivovaru zrušeného v druhé polovině 19. století, který stál v místech dnešního zámeckého jezírka. Sklepy byly využity v romantickém duchu jako módní grotta (jeskyně), přístupná ze zámeckých teras. Na velké, dnes dlážděné terase nad pivovarskými sklepy stávaly velké skleníky a oranžerie.
Obecní pivovar Bečov nad Teplou ; Pivovarský spolek Bečov nad Teplou ; Městský pivovar
foto lokace
zrušen 1935; 2 000 hl
V majetku obce. Po roce 1927 používán jako sklad chodoplánského piva.
Bečváry

 

 

 

 

Zámecký pivovar Bečváry ; Velké Bečváry
foto lokace
první pol. 18.stol. – 1927; max. 2 000 hl; KO
majitelé: Hildebrand z Prandova (od r. 1745); generál Laudon; Martin Liška; Klára Frenglová-Lišková (1883)
K zámku patřil již zbouraný pivovar. Zachovány zůstaly pouze prostorné sklepy, využívané jako sklad zeleniny a ovoce.
Z pivovaru v roce 2007 zbyly pouze tři sklepy, každý o ploše 200 m2, ve velmi dobrém stavu.
Bedřichov

 

Pivovar Bedřichov; Friedrichswald
1848 – 1907; 100 hl; JN
hrabě Frankenberg
Bechyně

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Měšťanský pivovar Bechyně ; Obecní pivovar
foto lokace
1553 – 1903; max. 1 500 hl
majitelem bylo město
Zámecký pivovar knížete Paara Bechyně ; Knížecí pivovar
foto lokace
1660 – 1928; max. 10 500 hl
posl.majitelé – rod Paarů
Přestavován byl v roce 1690 a následně v 19. a 20. století. Zrušen okolo roku 1928. Po roce 1928 pivovar využíván jako sklad protivínské piva.
V bývalém zámeckém pivovaru nalezneme expozici české a světové umělecká keramiky (Mezinárodní muzeum keramiky). Mezinárodní muzeum keramiky v bývalém pivovaru a sladovně v Bechyni se muselo do září 2006 vystěhovat. Alšově jihočeské galerii totiž skončila nájemní smlouva a majitel měl s objektem jiné plány.
Bělá nad Radbuzou

 

 

 

 

 

 
 

Pivovar Bělá nad Radbuzou Heinrich Kotzsche ; Bierbrauerei Weissensulz
foto etikety
články: Pivovar Bělá nad Radbuzou >>>
Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Poběžovic díl 2. >>>
Pivovar Újezd Sv. Kříže
foto lokace
zrušen asi 1890
posl.maj.: Václav Koc z Dobrše
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Poběžovic díl 2. >>>
Bělá nad Svitavou
Pivovar Bělá nad Svitavou; Deutsch Biela
1749 – 1910; 1 500 hl; SY
císař František Josef I.
Bělá pod Bezdězem
Hraběcí pivovar Bělá pod Bezdězem
majitel Arnošt Josef Valdštejn
Bělá
Pivovar Bělá
HB
Bělá u Jevíčka
Pivovar Bělá
foto
Benátky nad Jizerou

 

 
 

Pivovar a sladovna Ferdinada Kinského Staré Benátky ; Městský pivovar ve Starých Benátkách
foto
články: Pivovar Benátky nad Jizerou >>>
Pivovar Nové Benátky
zrušen asi 1900
Benešov

 

 
 

Knížecí Hohenbergský pivovar v Benešově; Arcivévodský pivovar v Benešově ; Státní pivovar Benešov
historie foto lokace etikety
Městský pivovar Benešov; Beneschau
foto
16.století -1895
Benešov nad Černou

 
 
 

Pivovar Benešov nad Černou
foto lokace
1423 – 1941; 10 000 hl; CK
posl.maj.: Měšťanský pivovar v Českých Budějovicích
Pivovar stával v zadním traktu radnice. Jsou tam z něj pozůstatky. Pod radnicí je humno a v dalších traktech další zbytky, úplně vzadu pivovarský rybník.
Benešov nad Ploučnicí

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Měšťanský pivovar Benešov nad Ploučnicí; Bürgerliche Brauerei (Braukommune) Bensen
foto lokace
1399 – 1949; max. 10 700 hl; DC
Šlo o domy č. p. 17 a 18. V roce 1392 přenechal Jan z Michalovic městu varnou pánev za roční daň. V roce 1656 bylo městu nově potvrzeno várečné právo. V roce 1910 měla várečná komuna 130 podílů, tzv. Cuxl, po 500 korunách, které byly rozděleny mezi 70 podílníků. Jeden čas byl pivovar i pronajímán. V roce 1914 byl presidentem várečné komuny Josef Schrötter a vicepresidentem Anton Höchsam. V dozorčí radě byli Adolf Wurm , Franz Bauer a Franz Schrötter. Sládkem byl Max Holzner. V roce 1945 měl jeden podíl cenu 1 000 říšských marek. A tehdy bylo podílů celkem 120.
majitelem bylo právovárečné měšťanstvo, od 19.stol. pivovar pronajímán; 1945-1949 národní správa
Beňovy
Pivovar Beňovy; Benhof
zrušen 1903; 1 000 hl; KT
Beroun

 

 
 

 
 

 
 

 

Pivovar Beroun; Beraun
1295 – 1880
starý pivovar, nahradil ho nový
Měšťanský pivovar Beroun; Pivovar pravovárečného měšťanstva v Berouně
foto lokace etikety
1872 – 1978
vybudován v letech 1868-1871 jako náhrada za starý nevyhovující
Pivovar Beroun – Popovice
zrušen 1910; 5 000 hl
podl.maj.: kníže Fürstenberg
Bezděkov

 

 

 

Pivovar Bezděkov
foto lokace etikety
první pol.18.stol. – 1950; max. 22 000 hl; KT
posl.majitelé: 1896-1918 František Korb svobodný pán z Weidenheimu, 1919-1945 Karel Korb svobodný pán z Weidenheimu, 1945-1946 národní správa, 1947-1948 Státní pivovar, 1948-1950 Západočeské pivovary n.p.
článek: Pivovar a minipivovar v Bezděkově >>>
Bezdružice
Měšťanský pivovar Bezdružice; Weseritz
zrušen asi 1905; 1 500 hl; TC
Bílá Lhota
Pivovar Bílá Lhota
zrušen asi 1890; OL
Bílina
Lobkowiczký pivovar v Bílině ; Bílinský pivovar Max Lobkowicz
historie foto lokace etikety
Bílovec

  

 

  
 

 

 

Měšťanský právovárečný a výčepu oprávněný pivovar v Bílovci
foto lokace
zrušen 1949; 10 000 hl; NJ
1948-1949 Moravskoslezské pivovary n.p. Dobu vzniku z dostupných pramenů nelze zjistit. V letech 2. sv.války zmodernizován, ale při bojích v r. 1945 silně poškozen. Přesto byl v r. 1945 provoz obnoven. Pivovar zaměstnával asi 15 lidí, kapacita byla kolem 5200 hl. V roce 1949 byl provoz ukončen. Inventář převzaly pivovary v Opavě a Ostravě. Budovy byly postupně bourány. Bývalý pivovarský sál byl v roce 2002 Městským kinem a v tomtéž renovovaném objektu sídlila základní umělecká škola. Z bývalé stáčírny piva se stala sodovkárna, ale i ta již byla mimo provoz.
Bílovice

 

Pivovar Bílovice
zrušen asi 1880; PO
posl.maj.: Kapitula olomoucká
Bílovice u Uherského Hradiště
Pivovar Bílovice
Ve vesnici, sídle statku, se nacházel panský pivovar, chmelnice. Pivovar byl v domku správce zámku uprostřed zámeckého parku, dnes je zde dětské zdravotní středisko.
Biskoupky

  

 

  

 

 

 

 

 

Panský pivovar Biskoupky
foto lokace
Roku 1543 získal Biskoupky  (RO) při dělení libštejnského panství Kryštof z Valdštejna, který zde založil před rokem 1559 dvůr  a tvrz. Roku 1573 koupil tvrz s dvorem, sladovnou, spilkou, pekárnou, pivovarem, kovárnou a ovčínem Ladislav mladší z Lobkovic na Zbiroze. Vesnice Biskoupky byla roku 1652 pustá. Za panování císařovny Marie Terezie a jejího syna císaře Josefa I I. byly pozemky náležící ke dvoru rozděleny poddaným, kteří tzv. „Emfyteutickou činží“ z pozemku těch platiti zavázáni byli. V roce 1850 žilo v obci 221 obyvatel ve 24 domech. V roce 1950 jen 93 obyvatel. V roce 2003 pouze 17 domorodců. Hostinec Selský dvůr by měl být ve zmíněných
historických pramenech údajně pivovar. Do roku 1952 byl objekt soukromý statek s hostincem, který měl název “ U slunce.
článek: Po stopách zmizelých… pivovarů Plzeňska aneb Okolím Radnic 2.díl >>>
Biskupice u Jevíčka

 

Panský pivovar Biskupice
foto lokace
V roce 1612 je v pramenech uváděno, že k tvrzi patřil panský pivovar, ve kterém se vařilo pivo až do roku 1870.
Bítov
Pivovar Bítov; Vöttau
zrušen 1895, posl.maj.: hrabě Daun
Blatce

 

Pivovar Blatce – Houska
zrušen 1900; 1 000 hl; CL
posl.maj.: hrabě Kaunitz
Blatná

  

 

  

 

 

 

 

Měšťanský pivovar Blatná
foto lokace
1485 – 1948; 4 000 hl; ST
Zámecký pivovar Blatná
foto lokace etikety
1896 – 1978; 20 000 hl
1948-1952 Západočeské pivovary n.p., 1953-1954 Chodské pivovary n.p., 1955-1957 Pošumavské pivovary n.p., 1958-1978, Jihočeské pivovary n.p.
V roce 1981 budovy zrušeného zámeckého pivovaru koupily Západočeské lihovary a konzervárny, likérka Plzeň – Božkov.
V roce 2016 v areálu zprovozněn minipivovar.

You may also like...