Ledování

Kvašení piva s využitím kvasnic tzv.spodního typu a skladování hotového piva vyžadovalo celoroční ........