Pivovar Frymburk

Pivovar vařil od 16.století do roku 1916. Jeho výroba dosahovala maximálně 3 500 hl.

V roce 1712 patřil Frymburk daňově pod Bechyňský kraj do Krumlovského okrsku. V té době bylo v Bechyňském kraji 141 pivovarů, z toho 110 vrchnostenských a 31 městských. V Bechyňském kraji se v roce 1712 celkem vyrobilo 136 645 hektolitrů (55 099 sudů) piva. Cena piva se měnila podle situace na obilním trhu. Patentem z 16. února 1703 bylo stanoveno, že se má prodávat čtyřvěderní sud (248 litrů) za devět zlatých a pinta (1,94 litru) za čtyři a půl krejcaru. V roce 1718 však již stál sud deset zlatých a pinta pět krejcarů. Ve Frymburku byl na počátku 18. století „střední“ pivovar, který patřil obci. Pivovar na jedinou várku vyrobil sedm čtyřvědrových sudů, tedy zhruba sedmnáct hektolitrů piva. V letech 1710 až 1712 měl největší roční výrobu – 220 čtyřvědrových sudů (545 hektolitrů) v roce 1712, kdy se za rok vařilo 33 várek. V té době to bylo téměř stejně jako v městském pivovaře v Rožmberku a dvojnásobek výroby městského pivovaru ve Vyšším Brodě, kde však byl i „velký“ klášterní pivovar. Frymburské pivo se tehdy čepovalo v sedmi krčmách. Je zajímavé, že všechny krčmy ve Frymburku byly na náměstí. Frymburk měl v té době 71 domů a 512 obyvatel. V praxi to znamenalo, že každý občan Frymburku včetně nemluvňat vypil na počátku 18. století za rok 212 půllitrů piva. Abych byl přesný, bylo to tehdy 55 pint piva ročně. Porovnám-li roční spotřeby Kaplice a Frymburku, pak ve Frymburku každý občan vypil pouhou polovinu toho, co vypil občan Kaplice. Město z prodeje piva mělo roční tržbu 2 200 zlatých a jak uvádí tehdejší prameny, zisk z prodaného piva z pivovaru ve Frymburku za rok byl více než třetina veškerých příjmů obce. Kvalitu piva kontroloval vážený frymburský měšťan, zvaný „lízník“. Jeho povinností bylo „odzkoušet, zda prodávaná piva jsou dobře vyleželá“. Pivo se lízníkem zkoušelo šest až osm dní předtím, než bylo vystaveno a „v místních krčmách prodáno“. František Schusser.