Zámecký pivovar Český Rudolec (před 1539 po 1885)

Je krásný červnový den a já vyjíždím na prodloužený víkend do oblasti, která se nazývá Česká Kanada. Je to ráj pro cyklisty, kteří tady prožijí nádherné výlety po spoustě cyklotras. Nachází se tu i pivovar Český Rudolec katastrálně označený pod číslem 77.

Pivovar stojí v jižní části obce u silnice spojující obec od západu k východu. Již při prvním pohledu na pivovar je mi jasné, že nejlepší časy má dávno za sebou a budoucnost dosti nejistou. Pivovar má celkem tři podlaží, a to přízemí, první patro a podkroví. Jako první mě na něm zaujme, že nad prvním patrem má okrasné dvě římsičky nad sebou, první je uskupena ze dvou cihel a druhá nad ní je složena ze čtyř cihel. Budova je tak tvořena po celém obvodu.

Dále si ze západní strany všímám tří okének ve štítě. Z toho prostřední je čtvercové a po stranách najdeme dvě kulatá, ta jsou zazděna. Že pivovar není zrovna v dobrém stavu, napovídají železné účkové vzpěry na rozích budovy. Na nich jsou našroubována ocelová lana a západní budova je tak zabezpečená proti rozpínání zdí. Omítky pivovaru jsou dochovány tak z 30%.

Budovy jsou typicky stavěny kombinovaně z cihel a kamenů, jak to bývá u většiny staveb té doby. Na severní části si dále všímám několika typů oken, na nich je velmi dobře patrný zásah. Na většině z nich na vršcích byl půlkruhový profil. Nedochovalo se žádné, všechna byla obezděna do čtvercových tvarů. Jedním rozbitým oknem ovšem bohužel zamřížovaným nahlížím dovnitř a fotografuji původní trámy, které kupodivu drží budovu ještě stále celou pohromadě. Jsou pospojovány ještě původními kramlemi.

Budovy pivovaru jsou celkem čtyři postavené v jedné linii navazující na sebe. Nejzápadnější budova je v nejhorším stavu, má propadlou střechu. Druhá a třetí vypadá zachovaleji a obě střechy jsou zachovány v kompletním stavu. Čtvrtá budova východní nemá sedlovou, ale sešikmenou střechu, a je tudíž o podkroví nižší.

Jak tak pohlížím na celý objekt, domnívám se, že západní budova bude nejstarší. Při průzkumu od silnice fotografuji detailně různé prvky na budovách a v zádech neustále slyším divné šustění ve vysoké trávě. Trochu mě to znervózňuje a pro sebe si říkám, jaký velký pes na mě vyběhne nebo snad nedej bože nějaký kanec. A tak se stále ohlížím, nic ovšem nespatřuji. Asi po deseti minutách, co se tady pohybuji, se nakonec od srdce zasměji, jelikož z vysoké trávy se vynoří asi sedmdesátiletá babička s velkou otepí trávy a srpem v ruce.

A tak se pobaven vydávám k východní budově, která v prvním patře má tři čtvercová okna vedle sebe. Všechna okna mají rámy tvořeny z masivních kvádrů a za nimi jsou trochu vidět klenby. Na východní straně se ještě nachází pátá budova, jež je vzdálena asi třicet metrů od pivovaru. Pochybuji však, že k pivovaru patřila. Připadá mi jako stodola s již modernější střechou z vlnitého eternitu. Z jižní strany pivovaru kromě vysoké trávy a odpadu všeho druhu nespatřuji nic zajímavého, a tak tady svůj průzkum ukončuji. Zajímavostí pivovaru je, že voda byla přiváděna dřevěnými trubkami z dvou kilometrů vzdáleného pramene.

Čtěte také:  Historie pivovarnictví v Lipníku n. B.

Přesto jsem pátral dál a vypátral jsem, že v současnosti podle katastru nemovitostí vlastní pivovar společnost PENA PLUS a.s. sídlící v Brně, která odkoupila Rudolecký zámek s veškerým majetkem patřícím k němu. A tak ještě existuje šance, že v budoucnu budou budovy pivovaru zachráněny. Cílem společnosti je revitalizovat širší areál zámku v Českém Rudolci, realizovat ve formě tří projektů rekonstrukci celkem 4 objektů ( zámek, hospodářské budovy, bývalý zájezdní hostinec a bývalý zámecký pivovar ). Zemědělské usedlosti se mají nazývat Agropenzion Vicanova s možností ustájení koní a hypoterapie. Zájezdní hostinec je již v rekonstrukci a má se jmenovat cyklopenzion se společenským sálem a minipivovarem. Historický objekt oranžérie se má přeměnit na pivní lázně. A tak pro mě, pivařského nadšence, byla radost dozvědět se, že do malebné obce Český Rudolec se vrátí vaření zlatavého moku. Doba dokončení rekonstrukce budov, kde má být vybudován minipivovar, je stanovena na červenec 2013. Když připočtu čas na uvaření piva, můžeme na podzim roku 2013 snad ochutnat první uvařené pivo v Českém Rudolci po cca 129 letech. A tak budu držet palce, aby se vše podařilo, a za rok určitě zavítám na pivo do Českého Rudolce.

autor: Jiří Pertlík, 2012